00       01 226 00
04       30 226 55 201 04
05       00 226 30 201 226 05
06       05 201 226 20 106 35 106 40 201 226 50 106 06
07       10 106 226 15 201 30 106 50 106 201 226 07
08       10 106 25 201 226 30 106 50 106 55 226 08
09       00 201 10 106 30 106 35 201 226 50 106 09
10       05 226 10 106 201 30 106 45 201 226 50 106 10
11       10 106 20 201 226 30 106 50 106 55 201 226 11
12       10 106 25 226 30 106 201 50 106 12
13       05 201 226 10 106 30 106 40 201 226 50 106 13
14       10 106 15 201 226 30 106 45 226 50 106 201 14
15       10 106 25 201 226 30 106 50 106 55 226 15
16       00 201 10 106 30 106 35 201 226 50 106 16
17       05 226 10 106 201 30 106 40 226 45 201 50 106 17
18       10 106 20 201 25 226 30 106 50 106 55 201 18
19       00 226 10 106 30 201 45 226 19
20       05 201 20 226 40 201 55 226 20
21       15 201 30 226 50 201 21
22       05 226 25 201 40 226 22
23       00 201 20 226 35 201 23
kaptolmerge; Po znanje! -- Domaaa!
Radovi skreću autobusnu liniju prema Strugama Radovi skreću autobusne linije 111, 164 i 165 Ukidaju se četiri polaska na liniji 267 Izmještanje autobusnog stajališta "Furdini" Izmjene na tramvajskim noćnim linijama Radovi skreću autobusnu liniju 132 Novi polasci na autobusnoj liniji 138 Linije 217 i 290 prometuju redovnim trasama Radovi skreću liniju 172 prema Črnomercu
15. studenog 2018. 15. studenog 2018. 14. studenog 2018. 13. studenog 2018. 12. studenog 2018. 9. studenog 2018. 24. listopada 2018. 19. listopada 2018. 24. srpnja 2018.
Više o izmjenama.