04       29 201 53 226 59 201 04
05       14 201 23 226 27 kvatrić 39 201 53 226 05
06       04 201 11 238 12 kvatrić 18 226 29 201 42 106 43 226 54 201 57 106 kvatrić 06
07       01 238 03 226 17 106 19 201 33 226 36 238 37 106 42 kvatrić 44 201 53 226 57 106 07
08       09 201 13 226 17 106 27 kvatrić 34 201 37 106 38 226 41 238 57 106 58 226 59 201 08
09       12 kvatrić 17 106 18 226 24 201 31 238 37 106 38 226 49 201 57 106 kvatrić 58 226 09
10       14 201 17 106 21 238 33 226 37 106 39 201 42 kvatrić 57 106 10
11       04 201 08 226 11 238 17 106 27 kvatrić 29 201 37 106 43 226 54 201 57 106 11
12       01 238 12 kvatrić 17 106 18 226 19 201 37 106 44 201 51 238 53 226 57 106 kvatrić 12
13       09 201 17 106 18 226 34 201 37 106 41 238 42 kvatrić 43 226 57 106 59 201 13
14       03 226 17 106 24 201 27 kvatrić 28 226 31 238 37 106 49 201 53 226 57 106 14
15       12 kvatrić 13 226 14 201 17 106 21 238 37 106 38 226 39 201 57 106 kvatrić 15
16       03 226 04 201 11 238 17 106 23 226 29 201 37 106 42 kvatrić 54 201 57 106 58 226 16
17       01 238 17 106 19 201 27 kvatrić 33 226 37 106 44 201 51 238 57 106 17
18       08 226 09 201 12 kvatrić 17 106 37 106 41 238 43 226 57 106 kvatrić 59 201 18
19       17 106 18 226 34 201 37 106 42 kvatrić 53 226 19
20       09 201 27 kvatrić 28 226 44 201 20
21       03 226 12 kvatrić 19 201 38 226 54 201 57 kvatrić 21
22       13 226 29 201 42 kvatrić 48 226 22
23       04 201 23 226 27 kvatrić 53 226 23
kaptolmerge; Po znanje! -- Domaaa!
Izmjene na tramvajskim noćnim linijama Izmještanje stajališta na trasi linije 233 Radovi uvjetuju izmjene na linijama 216, 276, 277 i 284 Autobusna linija 161 mijenja trasu zbog radova Radovi preusmjeravaju autobusnu liniju 143 Novi rasporedi vožnje na linijama 210, 214 i 231 Izmjena u rasporedu autobusne linije 116 Izmještanje stajališta na trasi linije 125 Dodatni polasci za noćno skijanje na Sljemenu Novi vozni red na linijama 110 i 242
21. siječnja 2019. 17. siječnja 2019. 17. siječnja 2019. 17. siječnja 2019. 15. siječnja 2019. 11. siječnja 2019. 9. siječnja 2019. 9. siječnja 2019. 19. prosinca 2018. 14. prosinca 2018.
Više o izmjenama.