04       44 201 53 226 04
05       19 201 23 226 53 226 54 201 05
06       28 226 29 201 42 106 57 106 06
07       03 226 04 201 17 106 37 106 38 226 39 201 57 106 07
08       13 226 14 201 17 106 37 106 kvatrić 48 226 49 201 57 106 08
09       17 106 23 226 24 201 37 106 kvatrić 57 106 58 226 59 201 09
10       17 106 33 226 34 201 37 106 kvatrić 57 106 10
11       08 226 09 201 17 106 37 106 kvatrić 43 226 44 201 57 106 11
12       17 106 18 226 19 201 37 106 kvatrić 53 226 54 201 57 106 12
13       17 106 28 226 29 201 37 106 kvatrić 57 106 13
14       03 226 04 201 17 106 37 106 kvatrić 38 226 39 201 57 106 14
15       13 226 14 201 17 106 37 106 kvatrić 48 226 49 201 57 106 15
16       17 106 23 226 24 201 37 106 57 106 58 226 59 201 16
17       17 106 33 226 34 201 37 106 57 106 17
18       08 226 09 201 17 106 37 106 43 226 44 201 57 106 18
19       17 106 19 201 23 226 37 106 54 201 58 226 19
20       29 201 43 226 20
21       04 201 18 226 39 201 53 226 21
22       14 201 28 226 49 201 22
23       03 226 24 201 38 226 23
kaptolmerge; Po znanje! -- Domaaa!
Linije 295, 307 i 308 zaobilaze zonu radova Linije 4, 11, 12, 14 i 17 tijekom vikenda prometuju obilazno Linija 295 zaobilazi zonu radova Uspinjača u ponedjeljak na redovnom servisu "Festival svjetla" skreće liniju 150 Izmjene na tramvajskim noćnim linijama Linija 142 mijenja trasu zbog radova Korigirani polasci na liniji 165 Linije 310, 319 i 335 zaobilaze zonu radova Radovi skreću linije 166, 229, 311, 313 i 322
22. ožujka 2019. 21. ožujka 2019. 20. ožujka 2019. 20. ožujka 2019. 19. ožujka 2019. 18. ožujka 2019. 18. ožujka 2019. 15. ožujka 2019. 14. ožujka 2019. 13. ožujka 2019.
Više o izmjenama.