Linije 203 i 207 produžene
04       43 201 04
05       18 201 27 204—kvatrić 53 201 05
06       10 238 12 204—kvatrić 28 201 41 106 56 106 57 204—kvatrić 06
07       00 238 03 201 16 106 35 238 36 106 38 201 42 204—kvatrić 56 106 07
08       13 201 16 106 27 204—kvatrić 36 106 40 238 48 201 56 106 08
09       12 204—kvatrić 16 106 23 201 30 238 36 106 56 106 57 204—kvatrić 58 201 09
10       16 106 20 238 33 201 36 106 42 204—kvatrić 56 106 10
11       08 201 10 238 16 106 27 204—kvatrić 36 106 43 201 56 106 11
12       00 238 12 204—kvatrić 16 106 18 201 36 106 50 238 53 201 56 106 57 204—kvatrić 12
13       16 106 28 201 36 106 40 238 42 204—kvatrić 56 106 13
14       03 201 16 106 27 204—kvatrić 30 238 36 106 38 201 56 106 14
15       12 204—kvatrić 13 201 16 106 20 238 36 106 48 201 56 106 57 204—kvatrić 15
16       10 238 16 106 23 201 36 106 42 204—kvatrić 56 106 58 201 16
17       00 238 16 106 27 204—kvatrić 33 201 36 106 50 238 56 106 17
18       12 204—kvatrić 13 201 16 106 36 106 40 238 53 201 56 106 57 204—kvatrić 18
19       16 106 33 201 36 106 42 204—kvatrić 19
20       08 201 27 204—kvatrić 43 201 20
21       12 204—kvatrić 18 201 53 201 57 204—kvatrić 21
22       28 201 42 204—kvatrić 22
23       03 201 27 204—kvatrić 23
Po znanje! -- Domaaa!
Izmjene na tramvajskim noćnim linijama Stajalište "Pantovčak 180" na novoj lokaciji Privremeno izmještanje stajališta "Selska sjever" Linije 206 i 223 mijenjaju trasu zbog radova Linija 225 zaobilazi zonu radova Linije 203 i 207 produžene Linija 120 prema Gajnicama vozi obilazno
17. lipnja 2019. 13. lipnja 2019. 12. lipnja 2019. 25. svibnja 2019. 24. svibnja 2019. 17. svibnja 2019. 19. travnja 2019.
Više o izmjenama.