04       44 201 53 226 04
05       19 201 23 226 53 226 54 201 05
06       28 226 29 201 42 106 57 106 06
07       03 226 04 201 17 106 37 106 38 226 39 201 57 106 07
08       13 226 14 201 17 106 37 106 kvatrić 48 226 49 201 57 106 08
09       17 106 23 226 24 201 37 106 kvatrić 57 106 58 226 59 201 09
10       17 106 33 226 34 201 37 106 kvatrić 57 106 10
11       08 226 09 201 17 106 37 106 kvatrić 43 226 44 201 57 106 11
12       17 106 18 226 19 201 37 106 kvatrić 53 226 54 201 57 106 12
13       17 106 28 226 29 201 37 106 kvatrić 57 106 13
14       03 226 04 201 17 106 37 106 kvatrić 38 226 39 201 57 106 14
15       13 226 14 201 17 106 37 106 kvatrić 48 226 49 201 57 106 15
16       17 106 23 226 24 201 37 106 57 106 58 226 59 201 16
17       17 106 33 226 34 201 37 106 57 106 17
18       08 226 09 201 17 106 37 106 43 226 44 201 57 106 18
19       17 106 19 201 23 226 37 106 54 201 58 226 19
20       29 201 43 226 20
21       04 201 18 226 39 201 53 226 21
22       14 201 28 226 49 201 22
23       03 226 24 201 38 226 23
kaptolmerge; Po znanje! -- Domaaa!
Radovi skreću autobusnu liniju prema Strugama Radovi skreću autobusne linije 111, 164 i 165 Ukidaju se četiri polaska na liniji 267 Izmještanje autobusnog stajališta "Furdini" Izmjene na tramvajskim noćnim linijama Radovi skreću autobusnu liniju 132 Novi polasci na autobusnoj liniji 138 Linije 217 i 290 prometuju redovnim trasama Radovi skreću liniju 172 prema Črnomercu
15. studenog 2018. 15. studenog 2018. 14. studenog 2018. 13. studenog 2018. 12. studenog 2018. 9. studenog 2018. 24. listopada 2018. 19. listopada 2018. 24. srpnja 2018.
Više o izmjenama.